Prodej ryb / Sádky

Sádky se nachází ve Lvové, části města Jablonné v Podještědí. Jsou ohraničeny z jihu Panenským a ze západu Kněžickým potokem. Podle dostupných informací existovaly původní pstruží sádky již na přelomu 19. a 20. století. Z dokumentace k líhni plyne, že ta byla zprovozněna okolo roku 1904. Na části (cca 3 hektary) původních sádek se nachází nynější sádky. Usilujeme o to, aby byly postupně obnovovány i další části. Převažujícím zdrojem vody na sádkách jsou vydatné podzemní prameny, což zaručuje poměrně chladnou vodu (12–16 °C) s vybornými parametry. V sádkách chováme nejen pstruhy a siveny, ale též kapry, amury a jesetery.

Dvorní rybník

Dvorní rybník je první vodní plochou, kterou při vjezdu na toto území zahlédneme. Leží na povodí Panenského potoka, po levé straně (ze směru od Liberce) nedaleké komunikace I/13. Jeho vznik se dá odhadnout do doby, kdy u zámku Lemberk krátce po jeho založení vznikl hospodářský dvůr, k čemuž poukazuje jeho název Dvorní.

Existence Dvorního rybníka je doložena historickými mapami. Najdeme jej na mapách z dob 1. vojenského mapování, které proběhlo za vlády Josefa I., to znamená v letech 1764–1768.

V dnešní době je jeho rozloha 3,33 hektaru a využívá se pro rybochovné účely. Objem vody při maximální hladině činí 34 000 m3.

Pivovarský rybník

Nedaleko od Dvorního rybníka se nachází rybník Pivovarský. Leží rovněž na povodí Panenského potoka nalevo od komunikace I/13 (ze směru od Liberce), ovšem dál než Dvorní.

Jeho vznik je možno teoreticky (opět podle názvu) datovat do období, kdy panství vlastnil Jindřich Berka z Dubé, který zde měl údajně založit několik pivovarů. Faktem je, že pod zámkem Lemberk, u kterého tento rybník leží, se nachází pozůstatky pivovaru a především jeho rozsáhlých sklepů.

V současnosti disponuje rozlohou 2,88 hektaru, využívá se také k rybochovným účelům a objem vody při maximální hladině je 29 900 m3.